Projekt realizowany dzięki wsparciu Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 2014-2020. W okresie od maja do grudnia 2014 roku kilkudziesięciu seniorów z Kurzętnika i Rybna biorą udział w cyklu zajęć z zakresu astronomii. W programie dla uczestników przewidziano również wspólny wyjazd do Torunia i Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach a także do Planetarium Obserwatorium Grudziądz.

Zakończyliśmy tegoroczny projekt. Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom i wykładowcom. W imieniu wszystkich uczestników dziękuję Departamentowi Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z panią dyrektor Marzeną Brezą na czele za docenienie naszej nietypowej inicjatywy. To dzięki Państwa wsparciu możliwe było zaangażowanie kilkudziesięciu seniorów do tej pięknej acz nie najłatwiejszej nauki - jaką jest astronomia. Dziękuję wójtom obu gmin, w których odbywały się zajęcia Wojciechowi Dereszewskiemu - wójtowi gminy Kurzętnik i Tomaszowi Węgrzynowskiemu wójtowi gminy Rybno za pomoc i zaangażowanie we wszelkie działania na rzecz seniorów. W załączeniu zdjęcia z wyjazdu do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach i na zajęcia na UMK, planetarium w Toruniu oraz Grudziądzu a także z zakończenia naszego projektu.

1
1
2
2
3
3
Zajęcia 13 XI z prof. Arkadiuszem Olechem.
Zajęcia 13 XI z prof. Arkadiuszem Olechem.
Zajęcia 13 XI z prof. Arkadiuszem Olechem.
Zajęcia 13 XI z prof. Arkadiuszem Olechem.
Ostatni w tym cyklu, wykład prof. Mikołajewskiego
Ostatni w tym cyklu, wykład prof. Mikołajewskiego
Ostatni w tym cyklu, wykład prof. Mikołajewskiego
Ostatni w tym cyklu, wykład prof. Mikołajewskiego
Ostatni w tym cyklu, wykład prof. Mikołajewskiego
Ostatni w tym cyklu, wykład prof. Mikołajewskiego
Program
Program
Zajęcia o tym, co widać na jesiennym niebie.
Zajęcia o tym, co widać na jesiennym niebie.
Zajęcia o tym, co widać na jesiennym niebie.
Zajęcia o tym, co widać na jesiennym niebie.
Ostatnie zajęcia prof. Macieja Mikołajewskiego w dniu 18 września 2014 r. poświęcone soczewkom grawitacyjnym poprzedziliśmy w Rybnie obserwacjami Słońca. W Kurzętniku 19 września 2014 r. po wykładzie mieliśmy rozpocząć obserwacje dwóch gwiazd kataklizmicz
Ostatnie zajęcia prof. Macieja Mikołajewskiego w dniu 18 września 2014 r. poświęcone soczewkom grawitacyjnym poprzedziliśmy w Rybnie obserwacjami Słońca. W Kurzętniku 19 września 2014 r. po wykładzie mieliśmy rozpocząć obserwacje dwóch gwiazd kataklizmicz